ช็อปปิ้งในราคาปลอดภาษีที่ตึกม่วง ทาเคยะ

ทุกแผนกของตึกม่วง ทาเคยะ รองรับการขอคืนภาษีทั้งหมด

โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

トップへ